CRT (Chotode Ray Tobe) denilen monitrler havas? bo?alt?lm?? ve n yzeyi binlerce fosfor noktac???ndan olu?an koni ?eklinde tpten, elektronik devrelerden ve g transformatrnden olu?ur. CRT monitrler LCD monitrlere gre daha fazla yer kaplarlar ve daha a??rd?rlar ancak izim yapan ve oyun oynayan kullan?c?lar daha yksek grnt kalitesi iin zellikle byk boyuttaki CRT monitrleri tercih etmektedirler.

Giyim endstrisi, tekstil makineleri, g?da ve iecek endstrisi, kimya, kozmetik, ila, mobilya retim endstrisi, matbaa ve ka??t endstrisi, imento ve enerji retim endstrisi gibi her alanda kullan?lan; her marka, her model ve her byklkteki CRT monitrlerin tp, trafo, anakart, vga devresi, focus devresi, horizantal devresi gibi blmlerinde olu?an ar?zalar ekibimiz taraf?ndan sorunsuzca giderilmektedir.

De?i?mesi gereken paralar m?teri onay? ile de?i?tirilir. Onar?m yap?l?p olmas? gereken test sresini geirdikten sonra teslim edilir.